Tävlingsgrenar

Här nedan hittar du kort information om tävlingsnivåerna och tävlingsgrenarna för sport och gaedinakeppni. 

Tävlingsnivåer - sport

Lokal Tävling Nivå 1 
Denna tävlingsnivå ligger till grund för landslagsuttagning. Den ska alltid ha World Ranking-status och dömas av fem domare, minst tre FEIF-domare varav minst en utländsk. Alla ekipage som kvalat till Nivå 1 i NM/VM-grenar bör erbjudas plats, då detta i första hand är ett tillfälle utöver SM att jämföra elitekipage. Ett ekipage kvalar en gång och kan inte kvala ner. Landslagsryttare kan starta okvalade hästar.

Lokal tävling Nivå 2
En Nivå 2-tävling döms av fem domare varav minst tre ska ha Nationell eller FEIF-status. Om man vill ha WR-status på Nivå 2 gäller samma domarkrav som för Nivå 1-tävling, alltså tre FEIF-domare, varav en utländsk. Från Nivå 2-tävling kan man kvala till SM i alla grenar. 

Lokal tävling Nivå 3
En Nivå 3-tävling döms av fem domare och det räcker med lokaldomare. Arrangören väljer vilka grenar som erbjuds. Alla grenar som erbjuds ska vara utan krav på föregående kval.

Lokal tävling Nivå 4
En nivå 4-tävling döms av tre domare och det räcker med lokaldomare. Arrangören väljer vilka grenar som erbjuds. Alla grenar som erbjuds ska vara utan krav på föregående kval.

Lokal tävling Nivå 5
Alla grenar kan erbjudas utan föregående kval. En-två domare dömer. Resultaten blir inofficiella.

Töltgrenar

Tölt T1

Ryttarna rider en och en och ekipaget visar:
1. Ett varv i långsamt tempo tölt
2. Varvbyte
3. Ett varv i långsamt tempo tölt med tydliga steglängds-ökningar på långsidorna
4. Ett varv i ökat tempo tölt

 
Tölt T2
Ryttarna rider en och en och ekipaget visar:
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsamt tempo tölt
3. Varvbyte
4. Långsam- till mellantempo tölt, med enhandsfattning och lösa tyglar (dvs utan tygelkontakt med hästens mun)

Tölt T3
Likt T1, men rids med 2-5 ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando.
1. Ett varv i långsamt tempo tölt.
2. Varvbyte
3. Ett varv i långsamt tempo tölt med tydliga steglängds-ökningar på långsidorna.
4. Ett varv i ökat tempo tölt.

Tölt T4
Likt T2, men rids med 2-3 ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando.
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsamt tempo tölt 3. Varvbyte
4. Långsam- till mellantempo tölt, med enhandsfattning och lösa tyglar (dvs utan tygelkontakt med hästens mun)
 
Tölt T5
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.

Tölt T6
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Valfritt tempo tölt. Ta ner hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt- till mellantempo tempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T7
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

Tölt T8
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Valfritt tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

Fyrgångsgrenar

Fyrgång V1

Ryttarna rider en och en. Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sig att visa följande moment i valfri ordning:
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellangalopp.
5. Ökad tölt.
Varje gångart visas endast en gång, skritt i ett halvt varv och de andra gångarterna i ett varv vardera.


Fyrgång V2
Denna gren rids med två eller flera ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fyra gångarterna på speakerns kommando så som det beskrivs i punkt 5.4.2. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp
5. Ökad tölt.
 
Fyrgång V3
Klassen rids i grupper bestående av två eller fler ryttare. Klassen rids på speakerns kommando
1. Långsam- till mellantempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp
5. Mellan till ökat tempo tölt

Fyrgång V4
Klassen rids i grupper bestående av två eller fler ryttare. Klassen rids på speakerns kommando
1. Mellanskritt
2. Valfritt tempo tölt
3. Övergång skritt-tölt och tölt-skritt visas av ett ekipage i taget på speakerns kommando.
Byte av varv
4. Långsam- till mellantempo trav
5. Långsam- till mellangalopp. Galoppfattningen och nedtagningen från galopp till skritt visas av ett ekipage i taget på speakerns kommando
 
Fyrgång V5
Uttagningen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando.
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp

Fyrgång V6
Uttagningen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando så som beskrivs i 5.4.2. och i det varv som anges i startlistan.
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp där galoppfattningen och nedtagningen till skritt visas separat av varje ryttare på speakerns kommando.

Femgångsgrenar

Femgång F1
Ryttarna rider enskilt och i valfritt varv. Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sig att visa följande moment i valfri ordning:
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantrav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellangalopp
5. Flygande pass.

Varje gångart visas endast en gång, skritt i ett halvt varv och de andra gångarterna i ett varv vardera. Flygande pass visas endast på långsidorna. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

Femgång F2
Denna gren rids med två eller fler ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fem gångarterna på speakerns kommando, så som det beskrivs i 5.4.2. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp.
5. Flygande pass.

Ekipagen har tre försök att visa flygande pass på den ena långsidan. Ryttarna väljer passlångsida genom röstning. I händelse av lika röstetal drar speakern lott. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

Passgrenar

Passlöp P1 - 250 m

Startas med eller utan startboxar. Varje ekipage har 2 försök. Fram till 50 m-markeringen väljer ryttaren gångart och sedan skall hästen ligga i flygande pass i 200 m. Ett enda galoppsteg och löpet är diskat. 

Stilpass PP1 

Banan börjar med en 25 m lång tratt. Mellan startlinjen och 25 m-markeringen fattar ryttaren galopp från valfri gångart. Vid 50 m-markeringen startar tidtagningen och det är också där som hästen läggs i flygande pass. Tidtagningen stoppas vid 150 m-markeringen och före 200 m ska hästen ha tagits ner till tölt, trav eller skritt. 
 
Speedpass P2 

100 m med flygande start. Första 50 m rids i valfri gångart. Tidtagningen startar när ekipaget passerar startlinjen. Mellan start- och mållinje måste hästen ligga i flygande pass. Ekipaget har två försök.
 

Pass P3 - 150 m
Denna gren rids som passlöp P1- 250 m, men sträckan som rids i pass är kortare. 


Gæðingakeppni

Alla vill rida på en riktig Gæðingur!

Målet med Gæðingakeppni är att hitta den bästa hästen som på isländska kallas för Gæðingur.
Domarna vill se en häst med mycket utstrålning, glädje, energiska och lösgjorda gångarter samt stor samarbetsvilja. Mycket rörelser, tempo, vilja och power belönas. Uttrycksfullhet är en viktig del i bedömningen. Poängskalan sträcker sig mellan 5-10 och ekipagen bedöms bara på långsidorna samt på passbanan. Poängen ges med två marginaler.

Grenar

GDA (A-flokk)

Ekipagen visar valfritt tempo tölt, trav, skritt, galopp och pass i valfri ordning. Långsidorna bedöms och passbanan är tillåten att använda. Vilja och form under ryttare bedöms och poängsätts dubbelt såsom tölt och pass. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Vilja och Form. Spö är ej tillåtet.

GDB (B-flokk)

Ekipagen visar långsam tölt, ökad tölt, trav, skritt och galopp i valfri ordning. Långsidorna bedöms. Vilja och Form under ryttare bedöms och väger dubbelt. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Vilja och Form. Spö är ej tillåtet.

GDC (C-flokk)

Ekipagen visar tölt och/eller trav, skritt och galopp. Vilja och Form under ryttare bedöms och väger enkelt. I GDC1 visar ekipagen skritt tölt och trav, ej galopp. Vilja och Form under ryttare bedöms och väger enkelt.
Dessa grenar är tänkt att vara för de som vill prova på Gæðingakeppni eller för unga hästar. Ekipagen rider en och en. Startar man i GDC eller GDC1 kan man ej på samma tävling starta i GDA eller GDB. Spö är tillåtet.

GDY A-flokk (18-21år)

Ekipagen visar valfritt tempo tölt, trav, skritt, galopp och pass i valfri ordning. Denna gren rids som GDA, vilket betyder att passbanan är tillåten att använda. Alla moment poängsätts enkelt. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Vilja och Form. Spö är ej tillåtet.

GDY B-flokk (Tidigare GDY) (18-21år)

Ekipagen visar kort tölt, ökad tölt, trav, skritt och galopp i valfri ordning. Alla moment poängsätts enkelt.Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Vilja och Form. Spö är ej tillåtet.

GDT Tonårsklass (14-17år)

Ekipagen visar kort tölt, trav, skritt, galopp samt antingen ökad trav eller tölt. Sits och inverkningar bedöms. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Sits och Inverkan. Spö är tillåtet.

GDK Barnklass (barn till och med 13år)

Ekipagen visar tölt och/eller trav, skritt och galopp. Sits och inverkningar bedöms. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Sits och Inverkan. Spö är tillåtet.

Ålder gäller kalenderår. Kutym är att man ställer upp i den klass där man åldersmässigt befinner sig under den förutsättning att den erbjuds på tävlingen.

Tävlingsnivåer -  gæðinga

Nivå 1

Svenska Mästerskapen, SM-nivå, landslagsuttagningstävling och UK är på plats. Denna tävling ska dömas av fem domare varav minst två landsdomare. Tävlingens klasser är: GDA, GDB, GDY a-flokk, GDY b-flokk, GDT arrangören kan öppna för GDK vars poäng gäller som kval till SM men ej till landslagsuttagning eftersom barn inte tas ut till landslaget.

Nivå 2

Räknas som nationell tävling som ska ha alla klasser som i Nivå 1. Dessa tävlingar ska dömas av fem domare. Denna tävlingsnivå är SM-kval och räknas i val av landslag. 

Nivå 3
Detta är ett SM-kval och ska innehålla samtliga klasser som i Nivå 1. Dessa tävlingar ska dömas av tre domare, huvuddomaren skall ha minst två års erfarenhet och finaler bör arrangeras i alla klasser som har tre eller fler anmälda ekipage/klass. Tävlingsarrangören bestämmer innan tävlingens start antalet startande ekipage i finalerna, kan vara tre, fem eller åtta ekipage i varje klass. Är det fler än 20 anmälda i en klass ska B-final arrangeras. GDC kan arrangeras men räknas inte som SM-kval då det inte är en SM gren.

Nivå 4
Lokalklubbstävling med tre domare. Tävlingen kan arrangeras på ovalbana eller rakbana. Rakbanan måste vara minst 175 m lång där 100 m räknas/är densamma som en långsida på en 300 meters ovalbana. Antalet gånger man rider fram och tillbaka på rakbanan beror på antalet långsidor i klasserna. Exempel: På ovalbana i B-flokk, GDB, är det totalt sex långsidor och sker tävlingen på rakbana ska sex sträckor ridas.
Är det åtta eller fler starter/klass bör tävlingen arrangera final i de klasserna. Det är upp till arrangören att bestämma antalet starter (tre, fem eller åtta ekipage) men att finaler i alla klasser får gärna arrangeras. Fler än 20 starter i en klass bör B-final arrangeras.

Nivå 5
Inofficiell tävling. Kan även arrangeras på rakbana.