Gnýfaris styrelse 2024

Nedan presenteras Gnýfari Islandshästförenings styrelse för verksamhetsåret 2024. Vi alla finns här för vår förening och våra medlemmar. 

För allmänna frågor: gnyfari@hotmail.com
För medlemsfrågor: gnyfari.medlem@gmail.com 
För ekonomiska frågor: gnyfari.medlem@gmail.com

Ordförande

Catarina Broddesson 
070-674 60 28 | cbbroddesson@telia.com

Vice ordförande

Jenny Westin 
076- 810 06 85 | jennywestinn@gmail.com

Kassör

Britt-Marie Andersson 
070-579 37 44 | gnyfari.kassor@gmail.com

Ledamöter

Malin Rubin, Jenny Forselius och Marlene Åkesson

Valberedning

Marika Kroppegård (sammankallande)
Ellen Trolin

Suppleanter

Erika Löjdström

Revisor

Linnea Westrin
Madeleine Sjöblom (suppelant)